Đánh giá

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng các tính năng, dịch vụ của Kiến Gia Group cung cấp trên website.

Kiến Gia Group bao gồm 5 sub-domains:
Kiến Gia Education: https://edu.kiengia.com.vn
Kiến Gia Design: https://design.kiengia.com.vn
Kiến Gia Computer: https://computer.kiengia.com.vn
Kiến Gia Library: https://library.kiengia.com.vn
Kiến Gia Blog: https://blog.kiengia.com.vn

Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh cách thức làm việc của Kiến Gia, những nguyên tắc, điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo và một số điều mà chúng tôi vẫn luôn tin là đúng. Do đó, các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa Kiến Gia với bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Các điều khoản này trình bày các chủ đề sau:

 • Trách nhiệm của chúng tôi: Đây là phần mô tả cách chúng tôi cung cấp và phát triển các dịch vụ của mình.
 • Trách nhiệm của bạn: Phần này nêu ra một số quy tắc mà bạn phải tuân theo khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Nội dung trong các dịch vụ của Kiến Gia: Phần này mô tả quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung mà bạn thấy trong các dịch vụ của chúng tôi, bất kể nội dung đó thuộc về bạn, Kiến Gia hay người khác.
 • Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng: Phần này mô tả các quyền hợp pháp khác mà bạn có và những điều bạn nên biết trong trường hợp có người vi phạm các điều khoản này.

Việc hiểu rõ các điều khoản này là rất quan trọng vì bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản này.

Nhà cung cấp dịch vụ

Công Ty TNHH TK XD TH TM DV Kiến Gia

Địa chỉ: 292/33/10 Bình Lợi, Phường 13, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Mã số thuế: 0313636890

Yêu cầu về độ tuổi

Nếu chưa đủ tuổi để tự quản lý Tài khoản trên website Kiến Gia theo quy định của luật Trẻ em hiện hành tại Việt Nam, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép thì mới có thể sử dụng Tài khoản trên website Kiến Gia. Vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cùng bạn đọc các điều khoản này.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn cho phép con bạn sử dụng các dịch vụ này, thì bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của con bạn trong các dịch vụ đó.

Mối quan hệ của bạn với Kiến Gia Website

Các điều khoản này giúp xác định mối quan hệ giữa bạn và Kiến Gia. Nhìn chung, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các tính năng và dịch vụ của chúng tôi trên website Kiến Gia nếu bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này, là các điều khoản phản ánh cách thức kinh doanh của Kiến Gia và cách chúng tôi làm việc. Các từ/cụm từ “Kiến Gia”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” có nghĩa là Kiến Gia.

Trách nhiệm của chúng tôi

Cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản này, bao gồm:

 • Các chức năng và trang web (như Thước Lỗ Ban, Tìm kiếm thư viện models/Plugins/Phần mềm, blog)
 • Nền tảng (như học online)
 • Dịch vụ (như Design, Tài khoản Pro)
 • Thiết bị (như Laptop, PC/Workstations)

Cải thiện các dịch vụ của Kiến Gia

Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Trong quá trình cải tiến liên tục này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc xóa các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn đối với các dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng cung cấp một dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cho bạn cơ hội xuất nội dung của bạn trong Tài khoản Kiến Gia mà bạn sở hữu bằng cách liên hệ đến Kiến Gia, trừ các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về tính bảo mật hoặc khả năng vận hành.

Trách nhiệm của bạn

Tuân thủ các điều khoản dưới đây

Quyền mà chúng tôi đã cấp cho bạn để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là bạn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo các điều khoản này.

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn thông tin cần thiết về Thanh toán, Chính sách bảo mật và Tư vấn nhằm trả lời các câu hỏi thường gặp và đặt ra những kỳ vọng của chúng tôi đối với bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với các dịch vụ.

Tôn trọng người khác

Có dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tương tác với người khác. Chúng tôi muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, vì vậy, bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

 • Tuân thủ các luật hiện hành, bao gồm cả luật kiểm soát xuất khẩu, chế tài và phòng chống mua bán người.
 • Tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ.
 • Không lạm dụng hoặc làm hại người khác hay chính bản thân bạn (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi lạm dụng hoặc gây hại đó) – chẳng hạn như bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.
 • Không lạm dụng, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ.

Nếu bạn phát hiện người khác không tuân thủ các quy tắc này, thì bạn có thể báo cáo hành vi sử dụng trái quy tắc với chúng tôi qua các kênh liên lạc. Nếu chúng tôi hành động dựa vào việc có người báo cáo hành vi sử dụng trái quy tắc, thì chúng tôi cũng áp dụng một quy trình công bằng như mô tả trong phần Thực hiện hành động trong trường hợp xảy ra vấn đề bên dưới.

Quyền sử dụng nội dung của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để bạn có thể tải lên, nộp, lưu trữ, gửi, nhận, chia sẻ hoặc tải nội dung của bạn lên. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào của bạn cho các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể chọn nội dung bạn muốn cung cấp. Nếu bạn chọn chia sẻ hoặc tải nội dung lên, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm điều đó và rằng nội dung đó là nội dung hợp pháp.

Sử dụng các dịch vụ của Kiến Gia

Tài khoản trên website Kiến Gia của bạn

Nếu đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, thì bạn có thể tạo Tài khoản trên website Kiến Gia chúng tôi để thuận tiện cho bạn. Một số dịch vụ yêu cầu bạn phải có Tài khoản cá nhận thì dịch vụ mới có thể hoạt động. Ví dụ: Để sử dụng nền tảng học online, bạn cần tạo Tài khoản trên hệ thống chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm về mọi việc bạn làm thông qua Tài khoản đã tạo của bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài khoản Kiến Gia của bạn, và chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sử dụng mật khẩu có độ phức tạp cao.

Sử dụng các dịch vụ của Kiến Gia thay mặt một tổ chức

Nhiều tổ chức, chẳng hạn như các doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và trường học, khai thác các dịch vụ của chúng tôi. Để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho một tổ chức, một người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức đó phải đồng ý với các điều khoản này.

Thông tin trao đổi liên quan đến dịch vụ

Để cung cấp các dịch vụ cho bạn, đôi khi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo về dịch vụ và những thông tin khác. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi liên lạc với bạn, hãy xem Chính sách bảo mật của Kiến Gia.

Nếu bạn chọn cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi có thể hành động dựa trên ý kiến phản hồi của bạn mà không phải chịu nghĩa vụ nào với bạn.

Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng

Theo luật pháp, bạn có quyền được hưởng dịch vụ ở một mức chất lượng nhất định, và được cho biết cách thức giải quyết nếu xảy ra vấn đề. Các điều khoản này không hạn chế hay làm vô hiệu hóa bất kỳ quyền nào trong số đó. Ví dụ: Nếu bạn là một người dùng cá nhân, thì bạn tiếp tục có mọi quyền hợp pháp mà người dùng cá nhân được hưởng tại quốc gia của bạn.

Đảm bảo

Chúng tôi sử dụng trình độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lý để cung cấp các dịch vụ. Nếu chúng tôi không đáp ứng được mức chất lượng như các cam kết kèm theo, thì bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hợp tác cùng bạn để tìm cách giải quyết vấn đề.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Những cam kết duy nhất mà chúng tôi đưa ra về các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả nội dung trong các dịch vụ, những chức năng cụ thể của các dịch vụ, hoặc mức độ tin cậy, sự sẵn có hay khả năng đáp ứng các nhu cầu của bạn của các dịch vụ đó) được mô tả trong phần Đảm bảo, được nêu trong các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, hoặc được quy định trong các luật hiện hành. Chúng tôi không đưa ra cam kết nào khác về các dịch vụ của chúng tôi.

Và trừ khi luật pháp bắt buộc, chúng tôi không đưa ra tuyên bố đảm bảo ngầm định, chẳng hạn như những tuyên bố đảm bảo ngầm định về tính có thể bán được, mức độ thích hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm.

Biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề

Trước khi tiến hành xử lý như mô tả dưới đây, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi có thể một cách hợp lý, mô tả lý do cho biện pháp xử lý đó và cho bạn cơ hội khắc phục vấn đề, trừ khi có các lý do hợp lý để chúng tôi tin rằng việc gửi thông báo như vậy sẽ:

 • Gây hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Kiến Gia.
 • Vi phạm pháp luật hoặc lệnh của một cơ quan thực thi pháp luật.
 • Gây ảnh hưởng bất lợi cho việc điều tra.
 • Ảnh hưởng xấu đến mặt hoạt động, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi.